CBD nie stanowi zagrożenia

Raport WHO z listopada 2017 r potwierdza bezpieczeństwo zastosowania preparatów z CBD i brak potencjału uzależniającego.
Blisko 30-stronicowy raport stanowi ważną lekturę dla wszystkich zainteresowanych ekstraktami z konopi. 

Poniżej streszczenie raportu:

Kannabidiol (CBD) jest jednym z naturalnie występujących w konopiach kannabinoidów. Jest to związek terpeno-fenolowy zawierający dwadzieścia jeden atomów węgla. Powstaje na wskutek dekarboksylacji kwasu kannabidiolowego, może jednak byd także otrzymywany syntetycznie. W warunkach laboratoryjnych CBD może zostad przekształcony w tetrahydrokannabinol (THC), jednakże taka tranfsormacja nie wydaje się następowad w przypadku CBD podawanego pacjentom podczas terapii. W eksperymentalnych modelach potencjału nadużywania CBD wydaje się mied niewielki efekt na warunkowane wybór miejsca bądź wewnątrzczaszkową autostymulację u szczurów. W zwierzęcych modelach preferencji substancji CBD nie wypierało THC. W przypadku ludzi CBD nie wykazuje żadnych efektów wskazujących na potencjał nadużywania bądź zależności. W kilku badaniach klinicznych dowiedziono skuteczności CBD w leczeniu padaczek, jeden produkt zawierający czysty kannabidiol (Epidiolex®) przechodzi obecnie przez trzecią fazę badao klinicznych. Wstępne dowody sugerują również skutecznośd CBD w leczeniu kilku innych przypadłości. Dostępne w Internecie produkty z CBD – takie jak olejki, suplementy diety, gumy, czy skoncentrowane ekstrakty są w sposób nieuregulowany używane w terapii wielorakich przypadłości. CBD jest generalnie dobrze tolerowane i wykazuje dobry profil bezpieczeostwa. Zgłaszane efekty niepożądane mogą byd skutkiem interakcji z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjentów. Kilka krajów zmodyfikowało swoje regulacje by dopuszczały one kannabidiol jako produkt medyczny. Brak, jak do tej pory, dowodów rekreacyjnego stosowania CBD, bądź jakichkolwiek problemów zdrowia publicznego związanych z przyjmowaniem czystego CBD.

Całość raportu z trzydziestego dziewiętego posiedzenie Komisji Eksperckiej ds. Uzależnieo od Narkotyków (ECDD) z dnia 6 – 10 Listopada 2017, odbywającego się w Genewie, dotycząca bezpieczeństwa i wykorzystania CBD mozesz przeczytać tutaj >>> https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf